Övervakning

Riksbanken har inrättat en intern övervakningskommitté som ska övervaka att Swestr lever upp till tillämpliga och relevanta Iosco-principer för finansiella referensvärden. Det innebär att kommittén bland annat kommer att övervaka det ramverk som Riksbanken har etablerat för Swestr. Därtill kommer kommittén att övervaka utformningen av Swestr och alla aspekter som berör fastställandeprocessen.

Övervakningskommittén är en fristående kontrollfunktion och deltagarna representerar kompetenser från olika delar av Riksbanken. Övervakningskommittén är organisatoriskt åtskild från den del av Riksbanken som är administratör av Swestr och leds av chefen för avdelningen för finansiell stabilitet.

Uppdaterad 2021-09-02