Övervakning

Riksbanken kommer att inrätta en intern övervakningskommitté som ska övervaka att Swestr (Swedish krona Short Term Rate) lever upp till tillämpliga internationella principer. Det innebär att kommittén bland annat kommer övervaka det ramverk som Riksbanken etablerat för referensräntan. Därtill kommer kommittén övervaka utformningen av Swestr och alla aspekter som berör fastställandeprocessen.

Testperiod för Swestr

Under en cirka sex månader lång testperiod, med start den 27 januari 2021, kommer en preliminär notering för Swestr att publiceras varje svensk bankdag. Swestr ska inte användas i finansiella kontrakt under testperioden.

Övervakningskommittén är en fristående kontrollfunktion och deltagarna representerar kompetenser från olika delar av Riksbanken. Övervakningskommittén är organisatoriskt åtskild från den del av Riksbanken som är administratör av Swestr.

Övervakningskommitténs uppdragsbeskrivning kommer att publiceras här på Riksbankens webbplats längre fram.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-01-27