Övervakning

Riksbanken har inrättat en intern övervakningskommitté som ska övervaka att Swestr lever upp till tillämpliga och relevanta Iosco-principer för finansiella referensvärden. Det innebär att kommittén bland annat kommer att övervaka det ramverk som Riksbanken har etablerat för Swestr. Därtill kommer kommittén att övervaka utformningen av Swestr och alla aspekter som berör fastställandeprocessen.

Testperiod för Swestr

Från och med den 27 januari 2021 till och med den 1 september 2021 publiceras en preliminär notering för Swestr varje svensk bankdag. Swestr ska inte användas i finansiella kontrakt under denna testperiod. Swestr kan användas som referensränta i finansiella kontrakt från och med den notering som har värdedag 1 september 2021 och som publiceras den 2 september 2021.

Övervakningskommittén är en fristående kontrollfunktion och deltagarna representerar kompetenser från olika delar av Riksbanken. Övervakningskommittén är organisatoriskt åtskild från den del av Riksbanken som är administratör av Swestr och leds av chefen för avdelningen för finansiell stabilitet.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-06-22