Rapportering

Penningpolitiska motparter ska enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument, avsnitt B.3.2.3 (b), rapportera till Riksbanken

  • hur stor omsättning den Penningpolitiska motparten och dess koncernbolag haft på penning- och obligationsmarknaden, samt
  • information om den Penningpolitiska motpartens transaktioner på penningmarknaden.

Riksbanken kan avstå från denna rapportering, eller del därav, om den Penningpolitiska motparten enligt Riksbankens bedömning har en liten betydelse som aktör på marknaden.

Motparter i valutatransaktioner ska enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument, avsnitt B.3.2.4 (a) (i), rapportera till Riksbanken

  • hur stor daglig omsättning Motparten och dess koncernbolag haft på valutamarknaden, samt
  • vilka dagliga valutapositioner Motparten haft.

Närmare anvisningar om denna rapportering finns under SELMA.

Motparter med tillgång till särskilda faciliteter för centrala motparter ska enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument, avsnitt B.3.2.5 (c) rapportera till Riksbanken

  • information om Motpartens transaktioner på räntemarknaden.
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-11-15