Så betalar svenskarna 2019

Betalningsmarknaden digitaliseras

Ladda ner PDF
Betalningsmarknaden digitaliseras

Kortbetalningar dominerar fortfarande

Merparten av hushållens köp i Sverige görs med kort. På tio år har en genomsnittlig svensk fördubblat sin kortanvändning. Men de stora betalningarna sker oftast mellan företag och myndigheter och görs via överföringar eller giro.

Publicerad: 7 november 2019

Antal betalningar med olika betalningsmedel 2018, miljoner

Diagram: De flesta betalningar i Sverige är kortbetalningar.csv

De flesta betalningar i Sverige är kortbetalningar. Diagrammet visar att antalsmässigt är närmare 60 procent av betalningarna i Sverige kortbetalningar. Antalet kontantbetalningar har uppskattats bland annat utifrån data om antalet kontantuttag. Källa: Riksbanken.