Läromedel för gymnasiet

Riksbankens läromedel för gymnasiet innehåller en variation av undervisningsmaterial med film, övningar och ambitiös lärarhandledning för att skapa ett lustfyllt lärande. Först ut är ett läromedel om räntan som är granskat, kvalitetssäkrat och anpassat till centralt innehåll, kursplaner och kunskapskrav. Nästa del i läromedelsserien kommer att handla om inflation och ekonomiska kriser - håll utkik på vår webbplats.

Vad är inflation?

Vad är inflation? Vad är det som påverkar inflationen och vad är Riksbankens roll?

Ta del av läromedlet om inflation

Vad är ränta?

Vad är egentligen ränta och vad styr hur hög ränta man får betala när man lånar pengar? Vad är Riksbankens roll och vilken effekt har räntan på ekonomin?

Ta del av läromedlet om ränta

Filmer om Riksbanken

Filmer om Riksbanken och vår verksamhet, framtagna 2013-2022.

Filmer om Riksbanken