Transaktionslista för statsobligationer

Här visas en transaktionslista över Riksbankens köp av statsobligationer. Listan innehåller information om varje enskild transaktion sedan Riksbanken inledde köpen.

Transaktionslistan publiceras kvartalsvis och med en månads fördröjning. Priserna som anges för de reala statsobligationerna i transaktionslistan (kolumnen ”Price / Pris”) avser inköpspris inklusive inflationsuppräkning men utan upplupen ränta. För övriga statsobligationer visas inköpspris utan upplupen ränta.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-08-01