Betalningsrapport 2024

Säkerhet, effektivitet och tillgänglighet

Ladda ner PDF
Säkerhet, effektivitet och tillgänglighet

Är betalningar i Sverige säkra?

Betalningar i Sverige är överlag säkra, men det finns brister som bör åtgärdas. För det första är infrastrukturen för kontanter helt beroende av två privata aktörer och därför mycket sårbar för förändringar på marknaden. För det andra är den digitala betalningsinfrastrukturen i behov av modernisering, i synnerhet eftersom bankerna har lagt ner projektet P27 som syftade till att bygga upp en gemensam nordisk betalningsinfrastruktur. För det tredje är de digitala betalningarna sårbara mot störningar i elnät och datakommunikation. Dessutom ökar bedrägerierna i Sverige.

Sköld med hänglås. Kretskort i bakgrunden.

Publicerad: 14 mars 2024

Vad krävs för att betalningar ska vara säkra?

Betalningssystemet ska vara stabilt, motståndskraftigt mot störningar i normala tider samt fungera i fredstida kriser och vid höjd beredskap. Det ska vara möjligt att använda flera olika betalsätt så att det går att betala även om det inträffar störningar i någon del av betalningssystemet. Skyddet mot bedrägerier ska vara högt. Betalaren och betalningsmottagaren ska vara trygga med att betalningen kommer fram och att de kontanter man tar emot är äkta, samt att känslig information som autentiseringsuppgifter och kortuppgifter inte röjs och används av obehöriga.