Betalningsrapport 2024

Modernisering av betalningsinfrastrukturen nödvändig

Ladda ner PDF

Riksbanken moderniserar RIX

Publicerad: 14 mars 2024

Förutom kortbetalningar går nästan alla digitala betalningar mellan banker genom konton som bankerna har i RIX. RIX-systemet består av två tjänster: RIX-RTGS för stora och aggregerade betalningar och RIX-INST för omedelbara styckvisa betalningar.

RIX-INST skapar fler möjligheter för omedelbara betalningar i Sverige

Tidigare har omedelbara betalningar som görs i mobilappen Swish hanterats i Bankgirots system, men sedan februari i år går betalningarna istället genom RIX-INST. Det finns flera fördelar med att swishbetalningarna har flyttat in i RIX-INST, bland annat att överföringarna mellan två olika banker nu sker mellan bankernas konton hos Riksbanken. Det minskar riskerna bland annat eftersom Riksbanken inte kan gå i konkurs. Du kan läsa om andra fördelar med RIX-INST i Betalningsrapport 2022.

Banker som är anslutna till RIX-INST kommer från och med november i år att behöva kunna ta emot omedelbara betalningar från andra deltagare i systemet enligt ett regelverk som tagits fram av Nordic Payments Council. Detta gör det också möjligt för en bank som är ansluten till RIX-INST att utveckla nya betaltjänster där bankens kunder kan skicka omedelbara betalningar till konton i andra banker som är anslutna till systemet. Det finns dock ingen skyldighet för bankerna i RIX-INST att erbjuda sina kunder sådana tjänster.

RIX-INST kan bidra till snabbare betalningar inom Europa

RIX-INST använder den tekniska plattformen TIPS, som är det europeiska systemet för omedelbara betalningar. Tillsammans med den Europeiska centralbanken, Banca d’Italia och Danmarks Nationalbank undersöker Riksbanken om det är möjligt att göra omedelbara betalningar mellan olika valutor som är anslutna till TIPS, vilket i dag är svenska kronor, euro och från 2025 även danska kronor. Under 2023 inleddes förberedelser för ett pilotprojekt tillsammans med banker från euroområdet och Norden.

En sådan tjänst skulle utgöra en grundläggande infrastruktur för omedelbara betalningar mellan europeiska valutor. Det skulle dock vara upp till banker och andra betaltjänstleverantörer att utveckla själva betaltjänsterna som privatpersoner och företag kan använda sig av och se till att de fungerar ihop med motsvarande betaltjänster i de andra länderna.

Riksbanken undersöker plattformsdelning för stora betalningar och värdepapper

Riksbanken undersöker om eurosystemets T2-plattform skulle kunna användas för stora betalningar mellan exempelvis banker i svenska kronor och även om T2S skulle kunna vara den plattform där Riksbanken framöver tillhandahåller centralbankspengar för värdepappersavveckling i svenska kronor.

Fördelarna med att dela plattform är bland annat att kostnaderna för utveckling, drift och säkerhet kan delas på fler och att det underlättar betalningar och värdepappershandel mellan länder. Dessa fördelar måste dock vägas mot att Riksbanken också skulle få dela inflytande och kontroll över plattformarna med de andra anslutna centralbankerna. Att dela plattform med andra centralbanker får inte begränsa Riksbankens möjligheter att exempelvis bedriva en självständig penningpolitik. Under sommaren 2024 kommer Riksbankens direktion att fatta beslut om huruvida Riksbanken ska inleda förhandlingar med Eurosystemet om att få ansluta sig till plattformarna T2, T2S eller båda.

Riksbanken undersöker om fler aktörer kan få tillgång till RIX

För att betalningar ska vara effektiva är det viktigt att det finns en fungerande konkurrens mellan de aktörer som erbjuder betaltjänster. Med nuvarande lagstiftning kan enbart kreditinstitut, det vill säga banker och kreditmarknadsbolag, få direkt tillgång till betalningssystem som RIX och Bankgirots clearing- och avvecklingstjänst. Men det kommer ny EU-lagstiftning som öppnar upp för att även betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar ska kunna få det. Det kan förbättra konkurrensen och även bidra till att förkorta transaktionskedjorna, eftersom färre aktörer då behöver använda sig av mellanhänder för att hantera betalningar.

Riksbanken är positiv till den nya lagstiftningen och utreder förutsättningarna för att kunna öppna upp RIX för fler typer av aktörer. En utökad deltagarkrets måste dock vägas mot eventuella stabilitets- och säkerhetsrisker.

RIX-RTGS ska övergå till en ny standard för betalningsmeddelanden

Riksbanken arbetar med att anpassa RIX-RTGS betalningsmeddelanden till ISO 20022, som är ett internationellt ”språk” för betalningsmeddelanden. Övergången till den nya standarden slutförs under 2025. RIX-INST är redan anpassat för denna meddelandestandard. Du kan läsa mer om övergången till ISO 20022 i Betalningsrapporten 2022.