Betalningsrapport 2024

Svenska folkets betalningsvanor

Ladda ner PDF

Swish ökar i e-handeln

Publicerad: 14 mars 2024

E-handeln har ökat kraftigt de senaste åren och fick en extra skjuts under pandemin. Riksbankens senaste undersökning visar att 75 procent har handlat på internet under den senaste månaden. Det är en ökning med nästan 20 procentenheter sedan 2018. Resultatet för 2023 ligger i linje med 2022, vilket indikerar att köpvanorna som etablerades under pandemin består.

De vanligaste betalsätten vid e-handel är debetkort följt av Swish och ”köp nu betala senare”-tjänster, vilket du kan se i diagram 4. Enligt Riksbankens undersökning har det blivit vanligare att använda fysiska debetkort och Swish på internet. Betalningar med kort i mobilen har nästan tredubblats jämfört med 2022, men från en låg nivå. Däremot har användningen av ”köp nu betala senare”-tjänster minskat med 15 procentenheter jämfört med 2022. Enligt en rapport från Finansinspektionen kan en möjlig förklaring till det vara att riksdagen under 2020 införde nya regler för marknadsföring av betaltjänster online. Reglerna innebär att betalningsalternativ på e-handelsplatser som medför att konsumenten handlar på kredit inte får visas först eller vara förvalda, om det finns andra betalsätt.

Diagram 4. Debetkort och Swish vanligast att betala med vid e-handel

Andel som betalat med respektive betalsätt vid e-handel under de senaste 30 dagarna, andelar i procent, 2023.

Diagram: Diagram 4. Debetkort och Swish vanligast att betala med vid e-handel

Anm. Flera svarsalternativ var möjliga. Direktbetalning är betalningar där man följer en länk från webbutiken till internetbanken, där betalningen utförs direkt. Frågan om ”köp nu betala senare”-tjänster har omformulerats sedan föregående undersökning vilket kan påverka resultatet.

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Riksbanken.