Betalningsrapport 2024

Fler åtgärder behövs för att skydda kontanterna

Ladda ner PDF

Riksbankens ansvar för kontanter har förtydligats

Publicerad: 14 mars 2024

Den nya riksbankslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2023, ger Riksbanken ett tydligare och delvis utökat ansvar för kontantinfrastrukturen i Sverige. En anledning till att Riksbanken har fått detta ansvar är att det blir allt mindre lönsamt för den privata sektorn att upprätthålla kontantinfrastrukturen i takt med att allt färre använder kontanter. Du kan läsa mer om det i avsnittet Är betalningar i Sverige säkra?.

Enligt den nya lagen ska Riksbanken driva minst fem sedeldepåer på olika platser i landet. Sedan den 1 januari 2023 driver Riksbanken depåer i Märsta, Jönköping och Umeå. Den 1 januari 2026 ska Riksbanken ha öppnat två depåer till varav en ska ligga i Jämtlands eller Västernorrlands län. Enligt den nya lagen ska Riksbanken även följa, analysera och vid behov samordna hanteringen av kontanter i Sverige. Dessutom ska Riksbanken regelbundet rapportera sin uppföljning till riksdagens finansutskott. Rapporten till finansutskottet utgörs av Riksbankens årsredovisning. Du kan läsa mer om vad den nya riksbankenslagen innebär i Riksbanken får ett tydligare ansvar för kontanterna | Sveriges Riksbank.

Fler typer av företag kan hämta och lämna kontanter hos Riksbanken

Sedan den 1 maj 2023 gäller nya föreskrifter för vilka företag som får hämta och lämna kontanter i Riksbankens depåer. Tidigare var det endast banker och bankägda bolag som kunde teckna de avtal som behövs, men nu kan även betalningsinstitut med uppräkningsverksamhet göra det, vilket har inneburit att Loomis Sverige AB har tecknat ett sådant avtal med Riksbanken. Det kan bidra till en effektivare kontantförsörjning och redundans i systemet eftersom det nu finns fler aktörer som kan hämta och lämna kontanter hos Riksbanken om en av dem av får problem.