Betalningsrapport 2024

Kontanter används sällan och utbudet av kontanttjänster minskar

Ladda ner PDF

Utbudet av kontanttjänster minskar

Publicerad: 14 mars 2024

Privatpersoner, företag och föreningar behöver kunna ta ut och sätta in kontanter på sina konton och ibland få hjälp med att betala räkningar med kontanter. Sedan 2016 har utbudet av sådana tjänster minskat, vilket du kan se i diagram 6. De senaste två åren har minskningen dock stannat av. Det kan ha att göra med att vissa banker sedan 2021 har ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla platser där privatpersoner kan ta ut kontanter och där företag och föreningar kan sätta in sina dagskassor. Post- och telestyrelsen är ansvarig för tillsynen av att bankerna sköter sitt ansvar.

Diagram 6. Utbudet av kontanttjänster har minskat över tid

Antal platser för uttag av kontanter, dagskasseinsättning och betalningsförmedling över disk.

Diagram: Diagram 6. Utbudet av kontanttjänster har minskat över tid

Anm. Uttagsplatser inkluderar 1265 ICA-butiker som erbjuder uttag av kontanter till ICA Bankens och Swedbanks kunder i mån av kontanter i kassan.

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Tillväxtverket Pipos Serviceanalys, februari 2024.

Bankerna har däremot ingen skyldighet att exempelvis hjälpa sina kunder att betala räkningar med kontanter. I dag finns den tjänsten endast på 139 platser i landet, varav 113 är sparbankskontor. Är man inte kund i en sparbank med kontanthantering kan man bara få hjälp att betala räkningar med kontanter på företagets ChangeGroups 26 kontor, som framför allt ligger i södra Sverige.

Bankerna är inte heller skyldiga att erbjuda lösningar så att privatpersoner kan sätta in kontanter på ett konto. Det finns i dagsläget ingen samlad statistik över hur många sådana insättningsplatser det finns eller var. Enligt Bankomat AB:s karta hade företaget 391 insättningsautomater i landet i februari 2024. Dessa tar dock enbart emot sedlar och inte mynt. ICA Bankens och Swedbanks kunder kan även sätta in kontanter i kassan i de flesta ICA-butiker.

Kontanttjänsterna automatiseras

Kontanttjänster i Sverige består i allt högre grad av uttags- och insättningsautomater, medan serviceformer med exempelvis manuella kontanttjänster minskar. Alla stora banker har slutat erbjuda kontanttjänster över disk på sina kontor och det är endast vissa sparbanker som fortfarande gör det på totalt 126 kontor, enligt Tillväxtverket Pipos Serviceanalys. Därutöver erbjuder ICA Banken sina samt Swedbanks kunder uttags- och insättningsmöjligheter i kassan på de flesta ICA-butiker. Kunderna kan dock maximalt ta ut cirka 2 000 kronor per uttag och bara i mån av hur mycket kontanter som finns i butikens kassa.

Även platser där företag kan sätta in sina dagskassor består i allt högre grad av insättningsautomater, vilket du kan se i diagram 7. Riksbanken har fått indikationer på att företagen upplever att den övre gränsen för hur mycket kontanter de kan sätta in i automaterna är låg. Det riskerar att försvåra för företag som hanterar kontanter, vilket du kan läsa mer om i avsnittet Är betatlningar i Sverige säkra?.

Diagram 7. Insättningsautomater blir allt vanligare för dagskasseinsättning

Platser för insättning av dagskassor, antal per serviceform.

Diagram: Diagram 7. Insättningsautomater blir allt vanligare för dagskasseinsättning

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Tillväxtverket Pipos Serviceanalys, december 2023.