Betalningsrapport 2024

Kontanter används sällan och utbudet av kontanttjänster minskar

Ladda ner PDF

Fler är negativt inställda till att användningen av kontanter minskar

Publicerad: 14 mars 2024

Även om det är få som betalar med kontanter är allt fler negativt inställda till att användningen av kontanter minskar – 44 procent 2023 jämfört med 36 procent 2022. Också andelen som uppger att de inte skulle klara sig utan kontanter som samhället ser ut i dag har ökat jämfört med 2022. Detta kan vara en effekt av ökad krismedvetenhet till följd av kriget i Ukraina. Kontanternas funktion som en backup-lösning när kort och digitala betalsätt inte fungerar anges nämligen som en viktig anledning till att man inte skulle klara sig utan kontanter. Dessutom lyfts behovet av att kunna betala kontant i vissa situationer, exempelvis till föreningar, i mindre butiker och på loppisar. Några lyfter även att de har lättare att ha koll på sin ekonomi när de använder kontanter. Äldre har i betydligt högre grad svårare att klara sig utan kontanter än yngre.