Betalningsrapport 2024

Arbetet med e-kronan fortsätter

Ladda ner PDF

Viktigt att förbereda lagstiftning inför en e-krona

Publicerad: 14 mars 2024

Lagstiftningsarbetet för en eventuell e-krona måste påbörjas nu. Annars riskerar ledtiden för att införa e-kronan att bli lång om riksdagen beslutar att Riksbanken ska få ge ut en sådan. EU-kommissionen publicerade i juni 2023 ett lagförslag om en digital euro och Europeiska centralbanken har beslutat om att gå vidare med sina förberedelser för en digital euro. Detta påskyndar behovet av att svensk lagstiftning är anpassad för en eventuell e-krona. Riksbanken avser därför att lämna förslag på vilken lagstiftning som kan behöva ändras inför utgivning av en eventuell e-krona.