Utredning av omedelbara valutaöverskridande betalningar

Riksbanken har sedan tidigare lanserat tjänsten RIX-INST på ECB:s TIPS-plattform. RIX-INST gör det möjligt för finansiella institutioner att avveckla betalningar i realtid i svenska kronor. Läs mer om RIX-INST på sidan Betalningssystemet RIX.

Idag är det endast möjligt att avveckla betalningar inom en och samma valuta på TIPS-plattformen, det vill säga att den som betalar och den som tar emot betalningen har konton i samma valuta. Det ökade internationella intresset för gräns- och valutaöverskridande betalningar har gjort att Riksbanken och ECB sedan hösten 2020 bedriver ett arbete för att undersöka om TIPS-plattformen också skulle kunna användas till avveckling av betalningar mellan olika valutor, i ett första steg mellan euro och svenska kronor.

Det pågår utredning om de juridiska och operativa ramarna för en sådan avveckling. För Riksbanken och de institut som kommer att vara deltagare i RIX-INST-tjänsten betyder det att teknik, processer och verksamhet behöver anpassas och utvecklas.

Att erbjuda valutaöverskridande avvecklingstjänster i realtid i europeisk regi skulle kunna innebära ett viktigt bidrag till moderniseringen av massbetalningar i Europa. Initiativet sker mot bakgrund av ökad europeisk integration och pågående internationellt arbete för att komma tillrätta med bristen på snabba, effektiva och tillgängliga gränsöverskridande betalningar.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-02-27