Utredning om statens roll på betalningsmarknaden

En utredning om statens roll på betalningsmarknaden har genomförts under 2020-2023 mot bakgrund av de stora förändringar som ägt rum och kan förväntas ske i framtiden. Den 31 mars 2023 presenterade den så kallade Betalningsutredningen sitt betänkande Staten och betalningarna, och den 27 oktober 2023 lämnade Riksbanken sitt remissvar på Betalningsutredningens betänkande.

Betalningsutredningens betänkande Staten och betalningarna (SOU 2023:16).

Riksbankens remissvar om Betalningsutredningens betänkande Staten och betalningarna

Bakgrund

I april 2019 lämnade Riksbanken in ett förslag till riksdagen om att en kommitté med bred expertkompetens skulle få i uppdrag att göra en översyn av begreppet lagligt betalningsmedel, centralbankspengars roll i en digitaliserad ekonomi samt statens respektive den privata sektorns roll och ansvar på betalningsmarknaden. Läs mer på sidan ”Riksbanken föreslår att begreppet lagligt betalningsmedel ses över”. Riksdagen uppmanade i juni 2019 regeringen att tillsätta en utredning, läs mer på Riksdagens webbplats: Statens roll på den digitala betalningsmarknaden bör utredas.

Betalningsutredningen

I december 2020 utsåg regeringen Anna Kinberg Batra till särskild utredare av statens roll på betalningsmarknaden. Utredningen fick namnet Betalningsutredningen, och uppdraget var att göra en bred kartläggning av betalningsmarknadens utveckling och analysera hur statens framtida roll bör se ut. I uppdraget ingick bland annat att ta ställning till innebörden och behovet av att vissa betalningsmedel har ställning som lagliga betalningsmedel. Utredningen skulle också ta ställning till behovet av digitala centralbankspengar, så kallade e-kronor.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-10-30