Betalningsutredningen – om statens roll på betalningsmarknaden

Riksbanken har föreslagit att statens roll på betalningsmarknaden ska utredas och att begreppet ”lagligt betalningsmedel” ska ses över. Det pågår nu en utredning, Betalningsutredningen, med uppdrag att kartlägga betalningsmarknadens utveckling och analysera statens framtida roll på betalningsmarknaden.

I april 2019 lämnade Riksbanken in ett förslag till riksdagen om att en kommitté med bred expertkompetens ska få i uppdrag att göra en översyn av begreppet lagligt betalningsmedel, centralbankspengars roll i en digitaliserad ekonomi samt statens respektive den privata sektorns roll och ansvar på betalningsmarknaden. Läs mer på sidan ”Riksbanken föreslår att begreppet lagligt betalningsmedel ses över”. Riksdagen håller med Riksbanken om att det behövs en utredning, läs mer på Riksdagens webbplats: Statens roll på den digitala betalningsmarknaden bör utredas.

Betalningsutredningen

I december 2020 utsåg regeringen Anna Kinberg Batra till särskild utredare av statens roll på betalningsmarknaden. Utredningen har namnet Betalningsutredningen, och uppdraget är att göra en bred kartläggning av betalningsmarknadens utveckling och analysera hur statens framtida roll bör se ut. I uppdraget ingår bland annat att ta ställning till innebörden och behovet av att vissa betalningsmedel har ställning som lagliga betalningsmedel. Utredningen ska också ta ställning till behovet av att Riksbanken ger ut digitala centralbankspengar, så kallade e-kronor.

Utredningens förslag skulle ursprungligen överlämnas till regeringen senast den 30 november 2022, men tiden har förlängts till 31 mars 2023.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-12-20