Sedel- och myntstatistik

Sedlar och mynt i cirkulation

Diagram: Sedlar och mynt i cirkulation

Diagrammet visar totala sedlar och mynt inklusive ogiltiga sedlar per 2024-02-29. Exklusive minnesmynt. Uppgifterna är avrundade. Beräknad serie för mynt mellan januari 2001 och april 2011. Klicka på de olika förklaringarna under diagrammet för att dölja eller visa en serie och använd reglaget för att ändra tidsintervall. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.
Källa: Riksbanken.

Sedlar i cirkulation

Diagram: Sedlar i cirkulation

Diagrammet visar sedlar i cirkulation inklusive ogiltiga per 2024-02-29 (värde per valör). Uppgifterna är avrundade. Vissa kvalitetsbegränsningar mellan september och november 2001. För längre tidsserier se länk nedan. Klicka på de olika förklaringarna under diagrammet för att dölja eller visa en serie och använd reglaget för att ändra tidsintervall. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.
Källa: Riksbanken. 
För längre tidsserier se Statistik över sedlar i cirkulation från år 1945 

Mynt i cirkulation

Diagram: Mynt i cirkulation

Diagrammet visar mynt i cirkulation per 2024-02-29 (värde per valör). Uppgifterna är avrundade. Klicka på de olika förklaringarna under diagrammet för att dölja eller visa en serie och använd reglaget för att ändra tidsintervall. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.
Källa: Riksbanken.

Inlösen av ogiltiga sedlar

Diagram: Inlösen av ogiltiga sedlar.csv

Diagrammet visar totalt antal inkomna ärenden och antal avslag. För mer detaljerade uppgifter om inlösen av sedlar se länk nedan. Klicka på de olika förklaringarna under diagrammet för att dölja eller visa en serie och använd reglaget för att ändra tidsintervall. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.
Källa: Riksbanken.
Detaljerad statistik om inlösen av ogiltiga sedlar

Förfalskade sedlar

Diagram: Förfalskade sedlar

Diagrammet visar antalet förfalskade sedlar som påträffats för varje år. De svenska sedlarna förfalskas normalt i liten omfattning, även om antalet falska sedlar ökat under 2019 och 2020. De flesta förfalskningar är av 500-kronorssedlar. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.
Källa: Riksbanken.

Antal sedlar och mynt i cirkulation

Årsgenomsnitt, miljoner stycken

Diagram: Antal sedlar och mynt i cirkulation

Siffrorna baseras på den sista dagen i varje månad. Uppgifterna om antalet sedlar och mynt i cirkulation är avrundade. I uppgiften om antal mynt i cirkulation ingår inte minnesmynt. Klicka på de olika förklaringarna under diagrammet för att dölja eller visa en serie. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.
Källa: Riksbanken.

Antal mynt präglade med respektive årtal
År 50-öring 1-krona 2-krona 5-krona 10-krona
2000 33 060 252 107 191 187 - 3 851 326 8 520 983
2001 30 120 532 23 905 454 - 6 001 481 4 171 757
2002 32 019 578 62 436 783 - 13 054 800 12 025 624
2003 32 074 768 54 178 242 - 11 063 204 13 824 632
2004 25 958 649 42 060 252 - 6 732 730 9 045 581
2005 25 024 203 21 469 169 - 4 372 783 13 205 261
2006 30 000 000 - - - 4 531 150
2007 50 000 000 30 751 250 - 628 000 15 200 000
2008 35 000 000 60 510 000 - 12 000 000 12 000 000
2009 20 000 000 40 020 000 - 10 000 000 3 400 000
2010 - - - - -
2011 - - - - -
2012 - 20 000 000 - - -
2013 - 5 000 000 - - -
2014 - - - - -
2015 - - - - -
2016 - - - - -
2017 - - - - -
2018 - - - - -
2019 - - 40 000 000 - -
2020 - - 33 700 000 - -
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -

Tabellen ovan visar hur många mynt som har präglats med respektive årtal. Efterfrågan styr hur många av dessa mynt som finns i cirkulation i samhället. Det finns mynt med årtal 2016 präglade i valörerna 1, 2 och 5 kronor. Antalet mynt präglade med detta årtal är betydligt fler än tidigare år eftersom Riksbanken under 2016 introducerade en ny myntserie. Det exakta antalet mynt kan inte redovisas av säkerhetsskäl.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-04-02