Sedel- och myntstatistik

Sedlar i cirkulation

Diagrammet visar sedlar i cirkulation per 2020-10-31 (värde per valör).

Diagram: Sedlar i cirkulation

Posten ogiltiga sedlar innehåller sedlar som upphörde att vara lagliga betalningsmedel vid utgången av 2013, vid utgången av juni 2016 samt vid utgången av juni 2017. Uppgifterna är avrundade. Källa: Riksbanken

Mynt i cirkulation

Diagrammet visar mynt i cirkulation per 2020-10-31 (värde per valör).

Diagram: Mynt i cirkulation

Uppgifterna är avrundade. Källa: Riksbanken

Sedlar och mynt i cirkulation (årsgenomsnitt), miljarder kr
  2015 2016 2017 2018 2019
Sedlar och mynt 77 65 57 58 62
Sedlar 71 60 53 55 59
Mynt 5 5 4 3 3

Siffrorna baseras på den sista dagen i varje månad.

Uppgifterna om genomsnittligt värde på sedlar och mynt i cirkulation är avrundade. I uppgiften om genomsnittligt värde på mynt i cirkulation ingår inte minnesmynt.

Antal sedlar och mynt i cirkulation (årsgenomsnitt), miljoner st
  2015 2016 2017 2018 2019
Sedlar 317 288 265 262 266
Mynt 1 917 1 823 1 433 552 624

Siffrorna baseras på den sista dagen i varje månad.

Uppgifterna om antalet sedlar och mynt i cirkulation är avrundade. I uppgiften om antal mynt i cirkulation ingår inte minnesmynt.

Genomsnittligt värde på sedlar och mynt i cirkulation

2010-2019, miljarder kronor

 

Källa: Riksbanken
Uppgifterna i diagrammet inkluderar inte värdet av minnesmynt.

Sedlar och mynt, årskifte
  2018-12-31 2019-12-31
Värde på sedlar och mynt i cirkulation
(miljarder kronor)
62 63
Värde på sedlar i cirkulation
(miljarder kronor)
59 60
Värde på mynt i cirkulation
(miljarder kronor)
3 3
Antal sedlar i cirkulation
(miljoner stycken)
270 270
Antal mynt i cirkulation
(miljoner stycken)
603 648
Sedlar i cirkulation
Värde per valör (miljoner kronor)
Valör 2018-12-31 2019-12-31
20 kronor 1 033 1 028
50 kronor 965 943
100 kronor 3 041 2 966
200 kronor 5 452 4 982
500 kronor  39 474 41 791
1 000 kronor 3 336 3 062
Ogiltiga sedlar* 5 845 5 611
SUMMA 59 147 60 383

* Posten ogiltiga sedlar innehåller sedlar som upphört att vara lagliga betalningsmedel.

Mynt i cirkulation
Värde per valör (miljoner kronor)
Valör 2018-12-31 2019-12-31
1 kronor 167 184
2 kronor 268 315
5 kronor 441 474
10 kronor 2 136 2 116
Minnesmynt 22 17
SUMMA 3 034 3 105
Antal mynt präglade med respektive årtal
År 50-öring 1-krona 2-krona 5-krona 10-krona
2000 33 060 252 107 191 187 - 3 851 326 8 520 983
2001 30 120 532 23 905 454 - 6 001 481 4 171 757
2002 32 019 578 62 436 783 - 13 054 800 12 025 624
2003 32 074 768 54 178 242 - 11 063 204 13 824 632
2004 25 958 649 42 060 252 - 6 732 730 9 045 581
2005 25 024 203 21 469 169 - 4 372 783 13 205 261
2006 30 000 000 - - 4 531 150
2007 50 000 000 30 751 250 - 628 000 15 200 000
2008 35 000 000 60 510 000 - 12 000 000 12 000 000
2009 20 000 000 40 020 000 - 10 000 000 3 400 000
2010 - - - - -
2011 - - - - -
2012 - 20 000 000 - - -
2013 - 5 000 000 - - -
2014 - - - - -
2015 - - - - -
2016 -       -
2017 - - - - -
2018 - - - - -
2019 - - 40 000 000 - -

Tabellen ovan visar hur många mynt som har präglats med respektive årtal. Efterfrågan styr hur många av dessa mynt som finns i cirkulation i samhället. Det finns mynt med årtal 2016 präglade i valörerna 1, 2 och 5 kronor. Antalet mynt präglade med detta årtal är betydligt fler än tidigare år eftersom Riksbanken under 2016 introducerade en ny myntserie. Det exakta antalet mynt kan inte redovisas av säkerhetsskäl.

Förfalskade sedlar
  2015 2016 2017 2018 2019
Antal förfalskade
sedlar (stycken)
295 379 537 453 1703
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-11-03