Finansiell stabilitet

För att samhällsekonomin i Sverige ska fungera väl och växa på ett hållbart sätt behövs ett stabilt och välfungerande finansiellt system. Riksbankens mål inom ramen för sitt ansvar för det finansiella systemet är att bidra till att det finansiella systemet är stabilt och effektivt, vilket även inkluderar att allmänheten ska kunna göra betalningar. I detta arbete får Riksbanken dock inte åsidosätta prisstabilitetsmålet som innebär att Riksbanken ska upprätthålla varaktigt låg och stabil inflation.

Finansiell stabilitetsrapport

Läs Riksbankens analys och bedömning av stabiliteten i det svenska finansiella systemet.

Finansiell stabilitetsrapport

Ny placering av marknadsinformation

Hitta aktuella marknadsoperationer med mera

E-krona

Riksbanken utreder om kronor behöver ges ut i en elektronisk form, så kallade e-kronor.

E-krona

Ny riksbankslag

Den nya riksbankslagen trädde i kraft den 1 januari 2023.

Riksbankslagen

Vad är finansiell stabilitet?

Vad är finansiell stabilitet, varför är det viktigt och vad är Riksbankens roll och uppdrag?

Se filmen "Vad är finansiell stabilitet?"