Finansiell stabilitet

För att samhällsekonomin i Sverige ska fungera väl och växa på ett hållbart sätt behövs stabilitet i det finansiella systemet. Riksbanken har i uppdrag att ”främja ett säkert och effektivt betalningsväsende”. Det innebär att vi ska bidra till att det finansiella systemet är stabilt och se till att det går att betala på ett säkert och effektivt sätt.

Finansiell stabilitetsrapport

Läs Riksbankens analys och bedömning av stabiliteten i det svenska finansiella systemet.

Finansiell stabilitetsrapport

E-krona

Riksbanken utreder om kronor behöver ges ut i en elektronisk form, så kallade e-kronor.

E-krona

Publicerat om förslaget till ny riksbankslag

Läs mer om förslaget till ny riksbankslag

Vad är finansiell stabilitet?

Vad är finansiell stabilitet, varför är det viktigt och vad är Riksbankens roll och uppdrag?

Se filmen "Vad är finansiell stabilitet?"