Inflationen just nu

Inflationen mätt som KPIF (KPI med fast ränta) beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Riksbanken.

KPIF, december 2017

1,9%
Datum: 2018-02-19
(2,0 procent i november 2017)
Hur mäts inflation?

Inflationsmål

2%
Datum: 2018-02-19
Mål för KPIF (KPI med fast ränta)
Inflationsmålet
Uppdaterad 2018-02-01