Inflationen just nu

Riksbankens mål är att inflationen ska vara 2 procent per år mätt med KPIF (konsumentprisindex med fast ränta). Det är Statistiska centralbyrån, SCB, som beräknar inflationen.

Inflationen visar hur prisnivån, mätt som KPIF, har förändrats jämfört med samma månad föregående år.

KPIF, mars 2024

2,2%
(2,5 procent i februari 2024)

Hur mäts inflation?

Inflationsmål

2%
Mål för KPIF

Inflationsmålet

Inflationens utveckling över tid

SCB:s webbplats finns information om inflationen över tid enligt KPIF.

I SCB:s statistikdatabas för konsumentprisindex kan man också göra egna sökningar om hur inflationen har utvecklats över tid. För frågor om beräkningsmetoder och statistik på konsumentprisindex, kontakta SCB: SCB statistikservice.

När uppdateras informationen?

SCB beräknar och publicerar förändringar i konsumentprisindex varje månad. För närmare information om vilka datum detta sker, se SCB:s publiceringskalender (välj tidsperiod och ämnesområde Priser och konsumtion). När SCB publicerar ny information om inflationstakten uppdateras även informationen på Riksbankens webbplats.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-01-14