Inflationen just nu

Riksbankens mål är att inflationen ska vara 2 procent per år mätt med KPIF (konsumentprisindex med fast ränta). Det är Statistiska centralbyrån, SCB, som beräknar inflationen.

KPIF, oktober 2021

3,1%
(2,8 procent i september 2021)

Hur mäts inflation?

Inflationsmål

2%
Mål för KPIF

Inflationsmålet

Inflationens utveckling över tid

SCB:s webbplats finns information om inflationen över tid enligt KPIF.

I SCB:s statistikdatabas för konsumentprisindex kan man också göra egna sökningar om hur inflationen har utvecklats över tid. För frågor om beräkningsmetoder och statistik på konsumentprisindex, kontakta SCB, e-postadress: SCB statistikservice.

När uppdateras inflationssiffran?

SCB beräknar och publicerar förändringar i konsumentprisindex varje månad. För närmare information om vilka datum detta sker, se SCB:s publiceringskalender (välj tidsperiod och ämnesområde Priser och konsumtion). 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-05-27