Om Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank. Vi ska se till att inflationen är låg och stabil över tid, bidra till att det finansiella systemet är stabilt och effektivt och se till att det går att göra betalningar. Riksbanken ger också ut Sveriges sedlar och mynt.

Vad gör Riksbanken?

Riksbankschef Erik Thedéen berättar om Riksbankens verksamhet och roll i den svenska ekonomin.

Se filmen: Vad gör Riksbanken?

Riksbankens årsredovisning

Årsredovisningen med förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och bedömning av den interna styrningen och kontrollen.

Läs Riksbankens årsredovisning

Forskning på Riksbanken

Forskningen ger vetenskapligt underlag till policybesluten.

Läs om vår forskning

Riksbanken 1668-2018

Gunnar Wetterberg, historiker och författare beskriver vår historia med sina egna ord och tar oss på en resa genom Riksbankens 350-åriga historia.

Se filmen Sveriges riksbank 1668-2018

Lediga jobb

Se våra lediga jobb, ansök och prenumerera för att få information om nya lediga tjänster.

Lediga jobb