Riksbanken Play

2023-07-04

Riksbanken förklarar: Vad gör Riksbanken?

3:40

Riksbankschef Erik Thedéen berättar om Riksbankens verksamhet. Han förklarar hur penningpolitiken fungerar och om Riksbankens ansvar för finansiell stabilitet. Erik Thedéen berättar om också om guld- och valutareserven och kontanter.