Omsättning på valutamarknaden

Riksbankens inrapportering av omsättningsstatistik på valutamarknaden från Riksbankens motparter.

Varje vecka publicerar Riksbanken omsättningsstatistik (SELMA) för bland annat valutamarknaden. Statistiken omfattar daglig omsättningsstatistik i svenska kronor som rapporterats från Riksbankens motparter i valutatransaktioner. Från statistiken framgår till exempel vilken omsättning dessa motparter har med Riksbanken.

Från och med den 16 oktober och fram till och med att valutasäkringen i sin helhet är genomförd kommer den omsättningsstatistik som publiceras inte att omfatta transaktioner där Riksbanken är motpart. Denna statistik kommer dock att publiceras i efterhand när valutasäkringen är genomförd.

Eftersom omsättningsstatistiken avser köp och försäljning av valuta och endast avser de transaktioner som Riksbanken gör med motparter som omfattas av rapporteringskrav kommer den, när den publiceras, inte att överensstämma med Riksbankens veckovisa rapportering av försäljningen av dollar och euro.

Länk till sidan: Valutasäkring - försäljning av dollar och euro

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-07-10