Kompletterande penningpolitiska åtgärder

Riksbanken bedriver huvudsakligen penningpolitik genom att ändra styrräntan. Men Riksbanken kan påverka det allmänna ränteläget i ekonomin på fler sätt, exempelvis genom att köpa eller sälja statsobligationer på andrahandsmarknaden. Vid finansiell oro eller kris kan Riksbanken också i penningpolitiskt syfte tillföra likviditet till det finansiella systemet för att säkerställa att det fungerar som det ska och penningpolitiken får önskad effekt.

Ibland kan Riksbanken behöva komplettera beslut om styrräntan med andra penningpolitiska åtgärder, särskilt då styrräntan redan är mycket låg eller till och med är negativ. Om Riksbanken då vill sänka ränteläget ytterligare för att stimulera ekonomin kan vi göra det genom att till exempel köpa statsobligationer på andrahandsmarknaden. Riksbanken betalar då för obligationerna genom att öka mängden likvida medel i ekonomin. En effekt av Riksbankens köp av statsobligationer är att priserna på dessa värdepapper blir högre än de annars skulle ha blivit, vilket innebär att statsobligationsräntorna pressas ned. Genom olika kanaler sprider sig de lägre statsobligationsräntorna till andra räntor i ekonomin. Om Riksbanken senare behöver höja ränteläget kan en högre styrränta kompletteras med att till exempel sälja statsobligationer på andrahandsmarknaden så att innehavet minskas i en snabbare takt än vad som skulle ske via förfallen. Läs mer om Riksbankens köp och försäljningar av statsobligationer. Det finns också andra kompletterande åtgärder som Riksbanken kan använda, till exempel köp av andra typer av värdepapper och interventioner på valutamarknaden.

Vid tider av oro och stor osäkerhet försämras ofta likviditeten på de finansiella marknaderna. Med det menas att det blir svårare och dyrare för de aktörer som behöver finansiering. Det beror på att de aktörer som erbjuder finansiering upplever att riskerna har ökat och därför kräver mer betalt eller drar sig för att erbjuda finansiering. När de finansiella marknaderna inte fungerar som de ska blir heller inte penningpolitiken lika effektiv. Riksbanken kan därför i penningpolitiskt syfte tillföra likviditet till det finansiella systemet genom att erbjuda finansiella aktörer generella likviditetsåtgärder. Det kan ske genom att Riksbanken erbjuder krediter, ingår återköpsavtal eller köper och säljer finansiella instrument.

Riksbanken har möjlighet att vidta motsvarande generella likviditetsåtgärder för att motverka allvarliga störningar i det finansiella systemet i Sverige (i finansiellt stabilitetssyfte). Läs mer på sidan Hantering av en finansiell kris.

Vad Riksbanken behöver göra i olika situationer beror på omständigheterna och vilken effekt Riksbanken bedömer att en viss åtgärd kommer att få på ekonomin. Ett viktigt syfte med kompletterande penningpolitiska åtgärder är att signalera att Riksbanken vidtar tillräckliga åtgärder för att uppnå inflationsmålet och därmed upprätthålla förtroendet för målet.

Läs mer: Penningpolitiska instrument

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-02-09