Penningpolitiska beslutsdokument

Riksbanken fattar normalt sett fem penningpolitiska beslut per år. Besluten publiceras i ett särskilt dokument dagen efter de penningpolitiska mötena. Av dokumentet framgår vad Riksbanken har beslutat om penningpolitiken och vilka skälen för beslutet är.

Penningpolitiska beslutsdokument

Penningpolitiska beslutsdokument i nuvarande form finns publicerade från och med 2023 som en anpassning till den nya riksbankslagen. Tidigare publicerade inte Riksbanken separata beslutsdokument om styrräntan, men däremot beslut om andra penningpolitiska åtgärder. Besluten om styrräntan finns från 2022 och tidigare i de penningpolitiska rapporterna och i de penningpolitiska protokollen.

I den penningpolitiska rapporten, som också publiceras dagen efter ett penningpolitiskt möte, finns detaljer om Riksbankens penningpolitiska strategi, beslut som fattats, skälen för dem och Riksbankens bedömning av konjunktur- och inflationsutsikterna baserade på den utveckling för styrräntan som majoriteten av direktionen bedömer vara en väl avvägd penningpolitik.

Protokollen från de penningpolitiska mötena publiceras cirka 10 dagar efter mötena och återger bland annat vilka ståndpunkter som de olika direktionsledamöterna fört fram.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-04-26