Betalningsrapport 2022

Trender på betalningsmarknaden

Ladda ner PDF
Trender på betalningsmarknaden

Att betala med mobilen är populärt

Det blir allt vanligare att betala med hjälp av mobilen. Nästan alla i åldern 15–65 år har Swish-appen nedladdad i sin mobil. Även andra sätt att betala via mobilen har blivit vanligare, till exempel med tjänster som Apple Pay och Google Pay.

Publicerad: 15 december 2022

Diagram 6. De flesta svenskar har Swish

Antal miljoner Swish-användare.

Diagram: De flesta svenskar har Swish

Diagrammet visar hur antalet Swish-användare har ökat från 2013 till 2022. Antalet swishanvändare var ca 8 miljoner år 2022.

Anm. Data för 2022 sträcker sig till och med september månad.

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Swish (Getswish AB).

Mobilen har blivit ett viktigt betalningsinstrument. Under 2022 nåddes en milstolpe då antalet privata användare av Swish passerade 8 miljoner, se diagram 6. I åldersgruppen 15–65 år har hela 95 procent Swish-appen nedladdad i sin mobil.

Men även andra sätt att betala via mobilen har blivit vanligare. Tjänster som Apple Pay, Samsung Pay och Google Pay integrerar kortet i telefonen och gör det möjligt att betala genom att blippa telefonen mot en kortterminal. Både tillgången till och användningen av dessa tjänster ökar. I 2022 års enkät säger en av fyra att de har tillgång till andra mobiltjänster för betalningar än Swish, se diagram 7. I 2020 års undersökning var det bara 16 procent som sa sig ha det. Till skillnad från Swish, som i stor utsträckning används av både unga och äldre, är det främst unga (18–44 år) som använder andra mobiltjänster.

Diagram 7. Tillgång till och användning av andra mobiltjänster för betalningar än Swish

Andel som har tillgång till andra mobiltjänster för betalningar än Swish, till exempel Apple Pay och Samsung Pay, och andel personer som betalat med dessa under de senaste 30 dagarna, andelar i procent.

Diagram: Tillgång till och användning av andra mobiltjänster för betalningar än Swish

Diagrammet visar att det i alla åldersgrupper är en större andel som har tillgång till än som använder andra mobiltjänster för betalningar än Swish. Den yngsta åldersgruppen, 18-24 år, är de som både har den högsta tillgängligheten till dessa mobiltjänster och som använder dem mest.

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Riksbanken.