Betalningsrapport 2022

Riksbanken moderniserar sina system

Ladda ner PDF

RIX-INST kan underlätta omedelbara betalningar mellan olika valutor

Publicerad: 15 december 2022

Idag är det endast möjligt att avveckla betalningar inom en och samma valuta i TIPS, det vill säga att den som betalar och den som tar emot betalningen har konton i samma valuta. Som en följd av att Riksbanken använder Eurosystemets plattform TIPS undersöker nu Riksbanken och Europeiska centralbanken (ECB) om TIPS också skulle kunna användas till avveckling av betalningar mellan olika valutor, i ett första steg mellan euro och svenska kronor. Även den danska centralbanken har beslutat att ansluta sig till TIPS, medan den norska centralbanken överväger att ansluta sig.