Betalningsrapport 2022

Riksbanken bidrar till ökad motståndskraft

Ladda ner PDF

Privat-offentlig samverkan stärker betalningssystemets motståndskraft

Publicerad: 15 december 2022

Betalningssystemet består av flera aktörer från både den privata och den offentliga sektorn. Om det uppstår störningar i en del av betalningssystemet kan det få följder som påverkar andra delar. För att motståndskraften ska vara stark behöver betalningssystemets aktörer samverka för att förebygga hot och minimera risker. Det är också viktigt att de vet hur de ska agera om en störning väl inträffar. Av den anledningen arbetar Riksbanken tillsammans med andra myndigheter och företag i olika konstellationer för att säkerställa och utveckla motståndskraften i det svenska betalningssystemet.