Betalningsrapport 2022

Riksbanken bidrar till ökad motståndskraft

Ladda ner PDF

Ny struktur för civil beredskap

Publicerad: 15 december 2022

I och med att det politiska säkerhetsläget försämrats i Europa har regeringen och andra myndigheter arbetat med att stärka det civila försvaret. Regeringen presenterade den 18 maj en myndighetsreform för civil beredskap som ska stärka Sveriges motståndskraft. Bland annat kommer statliga myndigheter under regeringen att delas in i tio beredskapssektorer. Som myndighet under riksdagen omfattas Riksbanken dock inte av den nya strukturen.

Finansinspektionen är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Finansiella tjänster som omfattar betalningsförmedling, finansiering och sparande, finansiell stabilitet samt försäkring. Beredskapssektorn ska ha en sammanhängande planering för fredstida krissituationer och höjd beredskap. Det skulle kunna innebära att ett finansiellt företag berörs av åtgärder från både Riksbanken och Finansinspektionen. Riksbanken arbetar för att tydliggöra hur Riksbanken ska förhålla sig till såväl den nya strukturen för civil beredskap som ansvarsfördelningen mellan Riksbanken och Finansinspektionen på betalningsområdet.