Betalningsrapport 2022

Riksbanken arbetar för att förbättra utlandsbetalningar

Ladda ner PDF

Riksbanken har en aktiv roll i G20-initiativet

Publicerad: 15 december 2022

I november 2020 lanserade G20-länderna ett femårigt arbetsprogram med syfte att förbättra utlandsbetalningar. Programmet har delats upp i 19 arbetsområde. 16 av dessa fokuserar på hur man kan förbättra nuvarande strukturer för utlandsbetalningar. De tre resterande har samlats under arbetsgruppen ”Future of Payments”. Dessa är mer framåtblickande och fokuserar på helt nya lösningar. De undersöker hur digitala centralbankspengar, den typ av kryptovaluta som kallas stablecoins, och multilaterala betalningsplattformar kan användas för att förbättra gränsöverskridande betalningar. Som medlem i CPMI fick Riksbanken ansvaret att leda dessa arbetsgrupper.

Digitala centralbankspengar

I juli 2022 publicerades en rapport som tittar närmare på hur olika länders system för digitala centralbankspengar kan länkas samman och kommunicera med varandra för att förenkla utlandsbetalningar. Rapporten undersöker också olika modeller för hur allmänheten och betaltjänstleverantörer kan få tillgång till digitala centralbankspengar ur ett gränsöverskridande perspektiv. En viktig slutsats är att centralbanker runt om i världen bör samarbeta och ta hänsyn till utlandsbetalningar redan när digitala centralbankspengar börjar utvecklas.

Multilaterala plattformar

En av arbetsgrupperna undersöker om multilaterala plattformar skulle kunna förbättra utlandsbetalningarna. Multilaterala plattformar är betalningssystem som involverar flera länder, till exempel det planerade nordiska samarbetet P27 och Eurosystemets avvecklingssystem för omedelbara betalningar TIPS. I en artikel som publicerades i juli 2022 konstaterade arbetsgruppen att multilaterala plattformar kan lindra några av de problem som finns med utlandsbetalningar idag, till exempel långa transaktionskedjor, men att det krävs ytterligare analys. Arbetsgruppens slutrapport väntas publiceras i januari 2023.

Stablecoins

Arbetsgruppen om stablecoins har fokuserat på om stablecoins kan bidra till att förbättra utlandsbetalningarna. En förutsättning i analysarbetet har varit att stablecoins följer alla relevanta lagar och krav.