Betalningsrapport 2022

I Sverige föredrar vi att betala digitalt

Ladda ner PDF

Swish ersätter kontanter

Publicerad: 15 december 2022

I 2022 års enkät uppger 34 procent att de betalat med kontanter under den senaste månaden. Detta är en kraftig minskning från våren 2020, strax innan pandemin slog till. Då var motsvarande siffra 50 procent.

Pandemin skyndade alltså på utvecklingen, men trenden har pågått under en längre tid. År 2016 hade till exempel 79 procent betalat med kontanter den senaste månaden. Samtidigt har användningen av Swish ökat nästan lika kraftigt. I 2022 års enkät uppger drygt 80 procent att de använt Swish den senaste månaden, jämfört med 52 procent 2016. Swish används mest till betalningar mellan privatpersoner eller vid köp på internet. Betalningar i fysiska butiker sker däremot sällan med Swish. I diagram 1 syns tydligt de senaste årens skifte från kontanter till Swish.

Trots att användningen av Swish har ökat de senaste åren är kort fortfarande det vanligaste betalsättet. Nio av tio har betalat med kort under den senaste månaden, se
diagram 1.