Betalningsrapport 2022

Riksbanken förbereder för en möjlig e-krona

Ladda ner PDF

Inget beslut om e-kronor ännu

Publicerad: 15 december 2022

Det har ännu inte tagits något beslut om att ge ut e-kronor. Det är en fråga som kommer att beröra hela samhället, och det är i slutändan riksdagen som ska besluta om det.

I december 2020 tillsatte regeringen en utredning som ska analysera statens framtida roll på betalningsmarknaden. Utredningen ska bland annat ta ställning till om Sverige behöver e-kronor. Vad den kommer fram till blir ett viktigt underlag till riksdagens beslut om huruvida e-kronor ska kunna ges ut eller inte. Utredningen skulle ha redovisats den 30 november 2022, men har förlängts till den 31 mars 2023 (FAKTA – Betalningsutredningen är förlängd).

Det är viktigt att Riksbanken är redo att kunna ge ut en e-krona om riksdagen tar beslut om det. Riksbanken arbetar därför med att förbereda för en utgivningsbar e-krona. Det är också viktigt att även andra aktörer på betalningsmarknaden följer arbetet och deltar i förberedelserna.