Betalningsrapport 2022

Trender på betalningsmarknaden

Ladda ner PDF
Trender på betalningsmarknaden

I Sverige föredrar vi att betala digitalt

Riksbankens enkät om svenska folkets betalningsvanor 2022 visar att de vanor som fick en extra knuff under pandemin består: Nästan alla betalningar görs digitalt, vi handlar ofta online och använder kontanter mer sällan.

Publicerad: 15 december 2022

Diagram 1. I Sverige betalar vi oftast med kort eller Swish

Andel personer som betalat med kontanter, kort eller Swish under de senaste 30 dagarna, andelar i procent.

Diagram: I Sverige betalar vi oftast med kort eller Swish

Diagrammet visar ett skifte från användning av kontanter till Swish som betalsätt från år 2016 till 2022. Kortanvändningen har legat på en nästan oförändrad nivå under åren.

Anm. Flera svarsalternativ möjliga.

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Riksbanken.