50-kronorssedel

1. Färgskiftande bild

Färgskiftande bild med anknytning till personen på sedeln, i det här fallet ett skepp. I bilden finns även sedelns valörsiffra, 50. Bilden och valörsiffran skiftar färg gradvis mellan guld och grönt när du vickar på sedeln.

2.1 Koppartryck i porträttet

Koppartryck som ger papperet sedelkänsla och en märkbar reliefkänsla – känn med tummen eller skrapa med nageln. Koppartrycket finns i porträttet, valörbeteckningarna, texten SVERIGESRIKSBANK och i märkena som identifierar valören.

2.2 Koppartryck i valören

3. Vattenmärke

Vattenmärke med sedelns valör och porträtt som syns när du håller sedeln mot ljuset. Valören framträder betydligt ljusare än papperet i övrigt.

4. Säkerhetstråd

Säkerhetstråd inbäddad i sedelpapperet. Syns som en mörk linje när du håller sedeln mot ljuset.

5. Genomsiktsbild

Mönster som tillsammans med ett matchande mönster på baksidan bildar valören när du håller sedeln mot ljuset.

6. UV-bild

Bild (tre kronor) som fluorescerar (lyser upp) i gult och blått i UV-belysning.

7. UV-fibrer

Fibrer spridda över hela sedeln som fluorescerar (lyser upp) i gult och blått i UV-belysning.

8. Mikro- och minitexter

8.1 Porträttet. Valören upprepad ett flertal gånger, placerad i porträttet: 5050505050505050505050505050505050505050505050

8.2 Vid valören

Text placerad vid valören på höger sida, upprepad ett flertal gånger: SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK

8.3 På klipporna

Text placerad på klipporna (ur Evert Taubes visa Sjösala vals: Rönnerdahl är gammal men han valsar ändå! Rönnerdahl har sorger och ont om sekiner. Sällan får han rasta – han får slita för två. Hur han klarar skivan kan ingen förstå), skriven utan mellanslag: RÖNNERDAHLÄRGAMMALMENHANVALSARÄNDÅ! RÖNNERDAHLHARSORGEROCHONTOMSEKINER.SÄLLAN FÅRHANRASTA–HANFÅRSLITAFÖRTVÅ.HURHANKLARAR SKIVANKANINGENFÖRSTÅ

8.4 På kortsidan

Text placerad på kortsidan, upprepad ett flertal gånger: SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK

1. Vattenmärke

Vattenmärke med sedelns valör och porträtt som syns när du håller sedeln mot ljuset. Valören framträder betydligt ljusare än papperet i övrigt.

2. Säkerhetstråd

Säkerhetstråd inbäddad i sedelpapperet. Syns som en mörk linje när du håller sedeln mot ljuset.

3. Genomsiktsbild

Mönster som tillsammans med ett matchande mönster på framsidan bildar valören när du håller sedeln mot ljuset.

4. UV-bild

Bild (50) som fluorescerar (lyser upp) i grönt i UV-belysning.

5. UV-fibrer

Fibrer spridda över hela sedeln som fluorescerar (lyser upp) i gult och blått i UV-belysning.

6. Minitexter

6.1 Vid kartan. Text placerad vid kartan, upprepad ett flertal gånger: SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK

6.2 På kortsidan

Text placerad på kortsidan, upprepad ett flertal gånger: SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK

1. Evert Taube

Poeten, tonsättaren och konstnären Evert Taube (1890-1976) räknas som en av Sveriges nationalskalder genom sitt bidrag till den svenska visskatten. Porträtt graverat efter fotografi av Bengt Adin, publicerat i boken Kom i min famn av Inga-Britt Fredholm.

2. Så länge skutan kan gå

Noter ur Evert Taubes visa Så länge skutan kan gå.

3. Sjösala vals

Minitext som går att läsa under förstoring (ur Evert Taubes visa Sjösala vals): Rönnerdahl är gammal men han valsar ändå. Rönnerdahl har sorger och ont om sekiner. Sällan får han rasta – han får slita för två. Hur han klarar skivan kan ingen förstå.

1. Bissens fyr

Bohuslänsk kustlinje med en fyr vars förlaga är Bissens fyr i Tanum.

2. Världsarvet Vitlyckehällen

Hällristning av Vitlyckehällen i Tanumshede som ingår i UNESCOs världsarvslista.

3. Evert Taubes Bohuslän

Kartbild av Sverige med landskapet Bohuslän markerat, ett av Evert Taubes många inspirationsställen.

4. Vildkaprifol

Bohusläns landskapsblomma vildkaprifol.

Fakta 50-kronorssedel

Motiv framsida: poeten, tonsättaren och konstnären Evert Taube
Motiv baksida: Bohuslän, ett av Evert Taubes många inspriationsställen

Mått: 126 x 66 millimeter
Tjocklek: 125 mikrometer +/- 10%
Färgton: Gul/orange
Introducerades: 2015
Sedelpapper: Tillverkat av bomullsfibrer som inte är fluorescerande, det vill säga återger inte något ljus i UV-belysning (annat papper kan lysa upp blåaktigt).
Sedelnummer: Bokstaven anger vilket år sedeln är tryckt. A = 2013, B = 2014 etc. De två första siffrorna anger var på tryckarket sedeln är tryckt. De sista sju siffrorna är ett löpnummer.

Giltig från och med 1 oktober 2015.