Koldioxidavtrycket för innehaven av företagsobligationer

Koldioxidavtrycket är en beräkning av utsläpp av växthusgaser som uppstår från exempelvis ett företags verksamhet. Ett vanligt mått för att redovisa koldioxidavtrycket är koldioxidintensitet, vilket står för ett företags utsläpp i förhållande till intäkterna.

Här redovisar vi koldioxidavtrycket för Riksbankens innehav av företagsobligationer. Vi har då viktat varje företags koldioxidintensitet mot dess andel av företagsobligationer i Riksbankens portfölj (den så kallade portföljviktade koldioxidintensiteten).

Den sista mars 2024 uppgick den portföljviktade koldioxidintensiteten till totalt 88 ton koldioxid per miljon dollar intäkter (diagram 1).

Diagram 1. Portföljviktad koldioxidintensitet, 2024-03-31

Diagram: Portföljviktad koldioxidintensitet

Den portföljviktade koldioxidintensiteten redovisas med ton koldioxid per miljon dollar intäkter. Denna siffra uppdateras på Riksbankens hemsida kvartalsvis.
Källa: ISS ESG och Riksbanken

Diagram 2 illustrerar de olika branschernas bidrag till den totala koldioxidintensiteten i Riksbankens portfölj samt branschfördelningen av innehaven. I diagrammet framgår exempelvis att energisektorn står för 31 procent av bidraget till portföljens koldioxidintensitet samtidigt som branschen endast utgör 5 procent av innehaven.

Fastighetssektorn bidrar istället med 21 procent till den portföljviktade koldioxidintensiteten samtidigt som denna bransch utgör hela 58 procent av de totala innehaven.

Diagram 2. Hur mycket olika branscher bidrar till koldioxidavtrycket samt deras andel av innehaven

Diagram: Hur mycket olika branscher bidrar till koldioxidavtrycket samt deras andel av innehaven

Koldioxidavtrycket beräknas utifrån både företagens redovisade växthusgasutsläpp under 2022 och utifrån kvantitativa uppskattningar av utsläppen gjorda av ISS ESG. Eftersom beräkningar delvis baseras på uppskattningar ska informationen på denna sida mer ses som en indikation på koldioxidavtrycket för Riksbankens innehav av företagsobligationer än en exakt beräkning. Från och med september 2022 köpte Riksbanken endast obligationer från företag som redovisar koldioxidavtrycket enligt Scope 1 och Scope 2, detta påverkar dock inte de obligationer som Riksbanken redan förvärvat.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-04-03