Material i Riksbankens arkiv

Grundstommen i Riksbankens arkiv utgörs av bankofullmäktiges och direktionens protokoll. I de äldre protokollen ingår även inkomna handlingar till fullmäktige och arkivexemplar av utgående skrivelser, så kallad registratur. Sökingången till dessa arkivserier utgörs dels av diarier över inkomna handlingar med anteckningar om vidtagna åtgärder, dels av ett person- och sakregister till dessa handlingar och protokoll. Huvudbokföringen är tillgänglig i separata serier, likaså omfattande statistiskt material. Ett centraliserat huvuddiarium fångar upp huvuddelen av Riksbankens senare handlingar som återfinns i kronologiska serier av diarieförda ärenden.

Utöver denna grundstomme finns ett omfattande material med ekonomisk, juridisk och historisk karaktär som samlats inom bankens olika avdelningar. Arkivets struktur avspeglar dock mer Riksbankens verksamhet än organisation, även om ambitionen har varit att följa proveniensprincipen - att arkivera handlingarna där de har haft sitt ursprung.

Till arkivet hör även vissa chefstjänstemäns mer eller mindre enskilda arkiv, bland annat tidigare riksbankschefen Ivar Rooths och bankokommissarien Carl-Göran Lemnes arkiv.

Här kommer vi under 2023 att publicera en fullständig beståndsöversikt samt ett urval av både intressanta och givande forskningsämnen.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-12-19