Riksbankscertifikat

När banksystemet har ett likviditetsöverskott gentemot Riksbanken drar Riksbanken in likviditet genom att emittera riksbankscertifikat till en ränta som motsvarar styrräntan.

Riksbankscertifikat är värdepapper som ges ut av Riksbanken. Certifikaten har en kort löptid, vanligen sju dagar, och emitteras en gång i veckan, normalt på tisdagar.

När de penningpolitiska motparterna placerar i riksbankscertifikat, lånar Riksbanken likviditet från banksystemet till en ränta som motsvarar styrräntan. Volymen riksbankscertifikat som emitteras motsvarar likviditetsöverskottet minus ett belopp som bedöms vara lämpligt. Beloppet kan variera mellan emissionstillfällena och anpassas för att minska risken för att någon bank ska få ett betydande likviditetsunderskott vid slutet av någon dag under riksbankscertifikatets löptid. För att underlätta bankernas likviditetshantering är riksbankscertifikaten återförsäljningsbara.

Om motparternas sammanlagda efterfrågan på riksbankscertifikat är större än den erbjudna volymen erhåller varje motpart en procentandel av sitt bud. Denna andel fastställs utifrån kvoten mellan den erbjudna volymen och den efterfrågade volymen.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-02-21