Betalningsrapport 2024

Publicerad: 14 mars 2024

Den svenska betalningsmarknaden har digitaliserats i snabb takt. Kontanter och manuella betaltjänster har ersatts av kort, mobiltelefoner och internettjänster. Utvecklingen har lett till att betalningarna generellt har blivit snabbare, smidigare och billigare – vilket är positivt. Men det finns grupper i samhället som inte får tillgång till eller har svårt att använda digitala betaltjänster och därför hamnar i ett utanförskap. Det finns även allvarliga problem med bedrägerier som riskerar att underminera förtroendet för betalningssystemet. Digitaliseringen innebär även att betalningarna blir mer sårbara för cyberattacker och störningar i elnätet och datakommunikationer. Samtidigt ställer de senaste årens geo-politiska utveckling krav på att Sverige har ett starkt civilt försvar. Där ingår att betalningar ska fungera i fredstida krissituationer och vid höjd beredskap. Utvecklingen talar för att fokus i högre grad än tidigare bör riktas mot de utmaningar som digitaliseringen ställer oss inför. Det gäller dels betalningssystemets motståndskraft vid störningar, kriser och krig, dels att alla i samhället ska kunna betala. Såväl offentliga som privata aktörer måste bidra till dessa mål. Det innebär dock inte att utvecklingen av betalningar och betalningsinfrastruktur kan stanna av. Sverige behöver följa med i den internationella utvecklingen och fortsätta ligga i framkant.

Illustration som visar olika sätt att betala.

Innehåll

Innehåll i Betalningsrapport 2024.

Ladda ner PDF