Betalningsrapport 2024

Är betalningar i Sverige säkra?

Ladda ner PDF

Infrastrukturen för digitala betalningar har fungerat väl under 2023

Publicerad: 14 mars 2024

Infrastrukturen för digitala betalningar har i sin helhet fungerat väl under 2023. Under våren 2023 uppstod det dock störningar som påverkade hela eller delar av betalningsinfrastrukturen under enskilda dagar. Exempelvis hade Riksbankens betalningssystem RIX en incident i slutet av april som innebar att målet om systemets tillgänglighet inte kunde uppnås under året. Tillgängligheten blev 99,82 istället för 99,85 procent. Utöver incidenten i RIX hade systemen som möjliggör swishbetalningar (Bankgirot, Getswish AB och BankID) flera kortare störningar. Sammantaget hade incidenterna endast en mindre påverkan på möjligheterna att betala digitalt.