Betalningsrapport 2024

Svenska folkets betalningsvanor

Ladda ner PDF

I butik betalar allt fler med kort i mobiltelefonen

Publicerad: 14 mars 2024

Allt fler väljer bort det fysiska kortet till förmån för tjänster som integrerar kortet i mobiltelefonen, exempelvis Apple Pay och Samsung Pay. I Riksbankens undersökning 2023 uppgav 63 procent att de hade betalat med debetkort vid sitt senaste köp i butik, vilket är 10 procentenheter lägre än 2022. Samtidigt uppgav 9 procent att de hade betalat med kortet i mobiltelefonen, vilket nästan är en fördubbling jämfört med 2022. Den viktigaste orsaken till att fler betalar med mobilen är att det upplevs vara enkelt och smidigt.

Som diagram 3 visar är det fortfarande ovanligt att använda Swish för köp i fysisk butik. En tänkbar förklaring till det är att swishbetalningar ännu inte har integrerats fullt ut i den fysiska handeln, exempelvis i butikernas kassasystem, och därför är ett relativt långsamt alternativ i jämförelse med exempelvis kortbetalningar.

Diagram 3. Köp i butik görs oftast med debetkort

Andelar som betalat med respektive betalsätt vid sitt senaste köp i butik, andelar i procent, 2023.

Diagram: Diagram 3. Köp i butik görs oftast med debetkort

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Riksbanken.