Betalningsrapport 2024

Digitaliseringen av betalningar är en global trend

Ladda ner PDF

Våra nordiska grannländer erbjuder fler möjligheter att betala omedelbart

Publicerad: 14 mars 2024

Omedelbara betalningar är en typ av betalning som kan göras dygnet runt och når mottagarens konto inom några sekunder. För andra digitala betalningar, till exempel kortköp, så reserveras pengar på betalarens konto men den faktiska överföringen genomförs oftast senare.

Sedan 2012 har vi i Sverige kunnat göra omedelbara betalningar mellan olika bankkonton genom mobilappen Swish. Internationellt sett var svenska banker tidiga med att erbjuda denna typ av betaltjänst och den fick snabbt ett stort antal användare. Sedan lanseringen har tjänsten utvecklats från att enbart kunna skicka betalningar mellan privatpersoner till både e-handel och handel i fysiska butiker.

Utöver Swish finns det i dagsläget inga andra tjänster som gör det möjligt att skicka svenska kronor omedelbart mellan konton i olika banker. I våra grannländer Danmark och Norge kan man däremot även göra omedelbara betalningar från exempelvis mobil- eller internetbanken. Den möjligheten finns även i Storbritannien och euroländerna beroende på vilken bank du har. En fördel med att bankerna erbjuder sådana omedelbara kontoöverföringar är att det öppnar upp för andra betaltjänstleverantörer att utveckla nya tjänster för omedelbara betalningar via exempelvis open banking. Det är bra för konkurrensen på betalningsmarknaden.

Omedelbara betalningar är vanligare i Danmark och Norge. Där utgör omedelbara betalningar uppskattningsvis 50 procent av den totala mängden konto-till-kontoöverföringar, jämfört med 30 procent i Sverige. Inom det gemensamma eurobetalningsområdet, som kallas SEPA (Single Euro Payments Area), är andelen lägre. För att påskynda utvecklingen mot fler omedelbara betalningar har Europeiska rådet och Europaparlamentet enats om en lagstiftning där banker som erbjuder vanliga konto-till-kontobetalningar i euro även blir skyldiga att erbjuda omedelbara betalningar i euro till samma pris. Detta kommer även att gälla de banker i Sverige som erbjuder konto-till-kontobetalningar i euro, men däremot inte för betalningar i svenska kronor.

I Sverige kommer Riksbanken från november 2024 att kräva att banker som deltar i Riksbankens betalningssystem RIX och som redan erbjuder omedelbara betalningar via Swish även kan ta emot omedelbara betalningar som görs på annat sätt. Detta gör det möjligt att utveckla fler tjänster för omedelbara betalningar. Ingen bank är dock skyldig att erbjuda sina kunder att kunna skicka omedelbara betalningar i svenska kronor, vare sig via Swish eller på något annat sätt.

Betaltjänstleverantörer hittar egna lösningar för omedelbara betalningar

Det finns också betalningslösningar som gör att betalningsmottagaren kan få pengar skickat till sitt konto nästintill omedelbart utan att någon betalning egentligen sker mellan olika banker. Exempelvis erbjuder vissa betaltjänstleverantörer sådana lösningar genom att ha konton i flera olika banker och även i olika länder. När kunden sedan gör en betalning via deras betaltjänst förs pengarna över från avsändarens bankkonto till ett av betaltjänstleverantörens klientmedelskonton i samma bank. Därefter initierar betaltjänstleverantören en överföring av motsvarande belopp till mottagarens konto. Om mottagaren då har en annan bank än avsändaren görs överföringen från betaltjänstleverantörens konto i samma bank.

För slutanvändaren spelar det oftast ingen roll hur den underliggande tekniken för olika betalsätt fungerar. Men det finns fördelar med att betalningarna görs direkt mellan avsändarens och mottagarens konton i olika banker. Det minskar riskerna för bankerna. Det finns även effektivitetsaspekter som vi diskuterar i avsnittet Är betalningar i Sverige effektiva?.