Betalningsrapport 2024

Betalningar ska fungera även i kris och krig

Ladda ner PDF

Möjligheten att betala offline behöver förbättras

Publicerad: 14 mars 2024

Riksbanken anser att betalningssystemets motståndskraft skulle stärkas av att förbättra möjligheten att betala med kort och ta ut kontanter även när datakommunikationen inte fungerar. Betalningsutredningen som presenterades i mars förra året innehöll bland annat ett förslag om en statlig kreditgaranti för handlare som kan underlätta offlineköp av livsnödvändiga varor i fredstida kriser eller vid höjd beredskap. Riksbanken anser att detta är ett steg i rätt riktning och kommer framöver att ta en ledande roll i arbetet med att förbättra möjligheterna med att göra offlinebetalningar. Riksbanken kommer till exempel att sammankalla relevanta aktörer i privat och offentlig sektor för att bidra till arbetet.

Undantag från krav på kassaregister behövs för att kunna betala kontant i kris och krig

Riksbanken är positiv till Betalningsutredningens förslag att man vid en fredstida kris eller höjd beredskap ska kunna göra undantag från kravet på att använda kassaregister. Det skulle öka möjligheten att betala med kontanter i sådana situationer. Med nuvarande lagstiftning måste handlare kunna registrera alla köp i ett kassaregister och erbjuda kunden kvitto, vilket medför att handlare inte kan acceptera kontanter utan att bryta mot lagen om deras kassasystem inte fungerar.