Betalningsrapport 2024

Är betalningar i Sverige effektiva?

Ladda ner PDF

Omedelbara betalningar bidrar till ökad effektivitet

Publicerad: 14 mars 2024

Att betalningar kan genomföras omedelbart bidrar till ett effektivare betalningssystem av flera anledningar. Bland annat minskar det behovet av mellanhänder för exempelvis clearing. Om företag kan få pengar på kontot direkt kan de få kontroll över sitt kassaflöde i realtid. Dessutom kan mottagare av exempelvis socialbidrag, försäkringspengar eller återbetalningar ha fördelar av att få tillgång till sina pengar direkt istället för att vänta en eller flera dagar.

Det finns dock även potentiella nackdelar med omedelbara betalningar. Exempelvis kan det vara svårare att göra kontroller för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering i realtid och bedrägerier blir svårare att stoppa. Omedelbara betalningar passar heller inte för reservationsköp som till exempel när man betalar för drivmedel eller hotellvistelser.

I Sverige är Swish i dagsläget den enda lösningen för omedelbara betalningar. I våra grannländer kan man däremot göra omedelbara betalningar från mobil- eller internetbanken, vilket du kan läsa mer om i avsnittet Digitaliseringen av betalningar är en global trend. Många handlare efterfrågar fler betalningslösningar för omedelbara betalningar, enligt Riksbankens handlarstudie för e-kronan. Riksbanken har genom RIX-INST, som är Riksbankens system för omedelbara betalningar, skapat förutsättningar för fler former av omedelbara betalningar i svenska kronor. Under 2024 har swishbetalningar börjat genomföras i systemet, men bankerna bör även erbjuda andra typer av omedelbara betalningar som exempelvis kan göras via internetbanken. Det skulle öppna upp för andra betaltjänstleverantörer att utveckla nya tjänster för omedelbara betalningar via exempelvis open banking, vilket är bra för konkurrensen på betalningsmarknaden.