Betalningsrapport 2024

Arbetet med e-kronan fortsätter

Ladda ner PDF

Betalningsutredningen utredde behovet av en e-krona

Publicerad: 14 mars 2024

Betalningsutredningen hade bland annat i uppdrag att ta ställning till om en e-krona behövs i Sverige. Utredningen bedömde att det i dag inte finns tillräckligt starka samhällsbehov för Riksbanken att ge ut en e-krona. Samtidigt ansåg utredningen att Riksbanken bör fortsätta att utvärdera förutsättningarna för att ge ut en e-krona så att det går att införa en e-krona inom en rimlig tid om riksdagen fattar ett sådant beslut. Utredningen bedömde även att behovet av att införa en e-krona kan öka om ECB ger ut en digital euro. Du kan läsa mer om arbetet med en digital euro i avsnittet Digitaliseringen av betalningar är en global trend.