Svenska bankgrupper

Statistiken beskriver svenskägda bankgruppers verksamhet, d.v.s. banker med moderbolag i Sverige, inklusive utländska filialer och dotterbolag inom gruppen. I statistiken redovisas bankgruppers finansiella tillgångar fördelat på motpartsland.

Vid utgången av det fjärde kvartalet 2023 uppgick svenska bankgruppers totala fordringar till 10 492 miljarder kronor. Avseende fordringar var Finland och Norge de största utländska motpartsländerna, se kartan nedan.

Svenska bankgruppers fodringar mot utlandet

Världskarta med 7 infärgade länder samt Sverige. Länderna är numrerade 1-8 efter svenska bankgruppers totala exponeringar mot utlandet, listade nedanför bilden.

De sju länder som svenska bankgrupper har störst fodring mot, Sverige exkluderat. Summa för respektive land inom parentes, miljarder kronor. 1. Finland (534,9) 2. Norge (522,9) 3. Storbritannien (449,3) 4. USA (424,0) 5. Litauen (293,9) 6. Estland (244,8) 7. Tyskland (226,7). Riksbankens sekretessregler kan påverka vilka länder som får visas på kartan
Källa: Sveriges riksbank.

Statistiken över Svenska bankgrupper framställs en gång i kvartalet. I dagsläget baseras statistiken på åtta rapportörer. Bankerna som ingår i undersökningen rapporterar för sin verksamhet på en konsoliderad nivå (”konsoliderad situation”), inklusive den utländska verksamheten. Denna statistik har tidigare framställts av Statistikmyndigheten SCB fram till kvartal 4 2022 då den togs över av Riksbanken. Se den tidigare statistiken här.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-03-22