Internationellt samarbete för experthjälp

Riksbanken samarbetar med några länders centralbanker för att överföra kunskaper inom viktiga centralbanksrelaterade områden. Syftet med utbytet är att stärka centralbankerna som institutioner, vilket på längre sikt kan bidra till ekonomisk stabilitet och utveckling i de mottagande länderna. Det här sättet att samarbeta kring kunskapsöverföring kallas i internationella sammanhang för teknisk assistans, TA, och har för Riksbankens del pågått i nuvarande form sedan år 2000.

Exakt vad som ska utvecklas och inom vilket område beror på vad centralbankerna efterfrågar. Generellt sett handlar det om att förbättra arbetet på centralbankerna genom att de får kunskaper om nya sätt att arbeta. De områden som i första hand brukar efterfrågas är penningpolitik, finansiell stabilitet, kommunikation och betalningar. För att samarbetet ska vara effektivt och fruktbart är engagemangen med samarbetsländerna långsiktiga och pågår i flera år.

Experthjälpen innebär oftast att våra medarbetare träffar kollegor, antingen hos samarbetsländernas centralbanker eller på Riksbanken, för både teoretisk och praktisk utbildning eller rådgivning inom de för landet valda samarbetsområdena. En insats kan vara allt från en workshop i några dagar, till djupare kunskapsöverföring under flera månader.

Val av länder

Initiativet till att starta ett samarbete med ett land sker oftast i samband med de kontakter som Riksbanken löpande har med andra centralbanker i olika sammanhang.

Kriterier som ska uppfyllas för att Riksbanken ska samarbeta med ett land är att:

  • Centralbanken ska ha uttryckt intresse för en kontakt och ha klargjort vilka centralbanksfrågor man vill samarbeta kring.
  • Centralbanken ska vara så väl organiserad att Riksbanken bedömer ett samarbete som meningsfullt.
  • Sida ska ha godkänt landet som samarbetsland.

Finansiering

Riksbankens samarbete för experthjälp finansieras av Sida och omfattar i nuläget motsvarande tre årsarbetskrafter. Riksbankens medarbetare medverkar även i liknande insatser som organiseras och finansieras av andra organisationer, till exempel Internationella valutafonden, IMF.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-03-22