Internationellt samarbete för experthjälp

Riksbanken samarbetar med några länders centralbanker för att överföra kunskaper inom viktiga centralbanksrelaterade områden. Syftet med utbytet är att stärka centralbankerna och på så vis bidra till ekonomisk stabilitet och utveckling i de mottagande länderna.

Det här sättet att samarbeta kring kunskapsöverföring kallas i internationella sammanhang för teknisk assistans och har för Riksbankens del pågått i nuvarande form sedan år 2000. De områden som i första hand efterfrågas av de utvalda centralbankerna är penningpolitik, finansiell stabilitet, kommunikation och betalningar.

Experthjälpen består i att personer från Riksbanken reser på kortare uppdrag till de andra ländernas centralbanker. Riksbanken tar också emot medarbetare från de utländska centralbankerna för kortare och ibland längre studiebesök. För att samarbetet ska vara effektivt och fruktbart är engagemangen långsiktiga och pågår i flera år.

Val av länder

Initiativet till att starta ett samarbete med ett land sker oftast i samband med de kontakter som Riksbanken löpande har med andra centralbanker i olika sammanhang.

Kriterier som ska uppfyllas för att Riksbanken ska samarbeta med ett land är att:

  • Centralbanken ska ha uttryckt intresse för en kontakt och ha klargjort vilka centralbanksfrågor man vill samarbeta kring.
  • Centralbanken ska vara så väl organiserad att Riksbanken bedömer ett samarbete som meningsfullt.
  • Sida ska ha godkänt landet som samarbetsland.

Finansiering

Samarbetet med de utvalda centralbankerna finansieras av Sida. Riksbanken har avsatt personresurser som motsvarar upp till tre årsarbetskrafter för det internationella samarbetet för experthjälp.

Riksbankens medarbetare medverkar även i liknande insatser som organiseras och finansieras av andra organisationer, till exempel Internationella valutafonden, IMF.

Samarbetet

Riksbankens övergripande syfte med samarbetet är att stärka ländernas centralbanker som institutioner genom utbildning och rådgivning. Exakt vad som ska utvecklas och inom vilket område beror på vad centralbankerna efterfrågar. Men generellt sett handlar det om att förbättra arbetet på centralbankerna genom att de får kunskaper om nya sätt att arbeta.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-08-11