Övriga tidigare utgivna publikationer

Här hittar du publikationer som Riksbanken gett ut tidigare men inte längre publicerar nya versioner av.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-08-28