Kommunikation för att bidra till det finansiella systemets stabilitet och effektivitet

Riksbanken har inga tvingande åtgärder för att påverka aktörerna i det finansiella systemet. I stället påverkar Riksbanken i första hand genom kommunikation, både offentlig och i dialog med aktörerna. Riksbanken strävar då efter att vara så öppen och tydlig som möjligt, exempelvis om de risker som Riksbanken identifierat i systemet.

Riksbankens syn på stabiliteten och effektiviteten i det finansiella systemet kommuniceras på flera olika sätt

I rapporten Finansiell stabilitet redovisar Riksbanken sin bedömning av den finansiella stabiliteten i Sverige och lyfter fram risker som skulle kunna utvecklas till hot mot denna.

Vid möten med aktörer i Sverige och omvärlden diskuteras frågor om stabilitet och effektivitet i det finansiella systemet.

Direktionens ledamöter håller tal och deltar i offentliga debatter där de ger sin syn på stabiliteten och effektiviteten i det finansiella systemet.

Riksbanken ger också sin syn på frågor relaterade till stabilitet och effektivitet i det finansiella systemet i olika publikationer som Riksbanken ger ut: Ekonomiska kommentarer, Riksbanksstudier, Staff memos och artiklar i tidskriften Penning- och valutapolitik.

Vid möten i Finansiella stabilitetsrådet diskuterar deltagarna frågor om finansiell stabilitet och hur man kan motverka finansiella obalanser.

Riksbanken sprider också kunskap om nationella och internationella regleringar och ger sin syn på dessa.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-12-29