Riskenkät

Den senaste riskenkäten publicerades våren 2017.

Riksbanken har gjort en översyn av formerna för riskenkäten och i december 2018 publicerades den första Finansmarknadsenkäten, som är en uppdatering av den tidigare Riskenkäten. 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-05-08