Riskenkät

Den senaste riskenkäten publicerades våren 2017.

Riksbanken har gjort en översyn av formerna för riskenkäten och i december 2018 publicerades den första Finansmarknadsenkäten, som är en uppdatering av den tidigare Riskenkäten. 

Uppdaterad 2019-05-08