Betalningsrapport 2024

Är betalningar i Sverige tillgängliga?

Ladda ner PDF

Tillgången till grundläggande betaltjänster är inte tillfredsställande

Publicerad: 14 mars 2024

Alla i Sverige ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser enligt den målsättning som riksdagen har fattat beslut om. Men de senaste åren har tillgången till dessa tjänster försämrats och i dag uppfylls inte målet. Det har till stor del att göra med att utbudet av manuella betaltjänster, inklusive kontanttjänster, har minskat hos såväl banker som andra betaltjänstleverantörer, vilket du kan läsa mer om i avsnittet Kontanter används sällan och utbudet av kontanttjänster minskar.

Länsstyrelsen i Dalarnas län, som samordnar länsstyrelsernas arbete med grundläggande betaltjänster, skriver i sin bevakningsrapport från 2023 att 15 av 21 länsstyrelser bedömer att tillgången till grundläggande betaltjänster inte är tillfredställande för privatpersoner i allmänhet och 9 av 21 länsstyrelser bedömer att tillgången har försämrats under 2023. Samtliga länsstyrelser bedömer att situationen inte är tillfredställande för äldre och personer med funktionsnedsättning. Det beror på att dessa grupper använder kontanter i högre utsträckning än resten av befolkningen och att deras behov av personlig service är större än andra gruppers.

Att få hjälp med betalningar kan dessutom vara dyrt. En bankkund som betalar en räkning över disk på ett bankkontor kan enligt Konsumenternas bank- och finansbyrå behöva betala 150 kronor per räkning.