Betalningsrapport 2022

En av tio skickar pengar utomlands

Ladda ner PDF

Överföringar till utlandet kan vara dyra

Publicerad: 15 december 2022

Listpriserna hos olika betalningsförmedlare tyder på att kostnaden för att skicka pengar utomlands kan vara hög. Kostnaden varierar dock beroende på vilken betalningstjänst som används och till vilket land pengarna skickas. De billigaste alternativen är ofta nya tjänster som tillkommit på senare år och med dessa kostar en utlandsöverföring i snitt 2-3 procent av det skickade beloppet. De traditionella alternativen, till exempel banköverföringar, är ofta dyrare. Det är dock svårt veta vad privatpersoner faktiskt betalar för sina överföringar. Det beror på att vi inte vet vilka betalningsförmedlare eller betalningstjänster som används. Listpriserna hos olika betalningsförmedlare ger därför bara en indikation av kostnaden.

Enligt statistik från Money from Sweden har listpriserna sjunkit över tid, framför allt de senaste tre åren. Diagram 14 visar kostnaden för att skicka 1 000 kr från Sverige till olika världsdelar. Kostnaden som redovisas är ett genomsnitt av de tre billigaste alternativen per land och kvartal och presenteras som världsdelens genomsnitt. Det kan därför finnas skillnader mellan vad konsumenter faktiskt betalar och kostnaderna som redovisas i diagrammet.

Enligt denna statistik är det billigast att skicka pengar inom Europa. Där kostar det i genomsnitt 1 procent, eller 10 kronor, att skicka 1 000 kronor. Diagrammet visar även att det har blivit billigare att skicka pengar till Asien, Afrika och Sydamerika. En anledning till att det blivit billigare är att internet, digitalisering och nya gemensamma standarder gjort det enklare för nya aktörer att etablera sig. De erbjuder ofta effektivare och billigare tjänster och utmanar etablerade aktörer, vilket pressar priserna.

Diagram 14. Kostnaden för att skicka pengar utomlands har sjunkit över tid

Kostnad (i procent) att skicka 1 000 kr från Sverige.

Diagram: Kostnaden för att skicka pengar utomlands har sjunkit över tid

Diagrammet visar att kostnaden att skicka pengar utomlands har sjunkit över tid. Under 2022 är det dyrast att skicka pengar till Afrika.

Anm. Tre billigaste alternativen per land och kvartal presenterat som medel per världsdel. Uppgifter för Nordamerika år 2016 saknas.

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källor: Money From Sweden och Riksbanken.

FAKTA – Money from Sweden och andra prisjämförelsetjänster för utlandsbetalningar

Money from Sweden är en oberoende och kostnadsfri prisjämförelsetjänst för utlandsbetalningar som drivs av Konsumentverket. Med den kan man jämföra hur mycket det kostar att skicka pengar till olika länder och med olika betaltjänstföretag.

Det finns även internationella prisjämförelsesajter. Ett exempel är Monito.com där man kan jämföra kostnaden för olika betalningar till och från olika länder, bland annat Sverige. Monito har även betygsatt de olika betaltjänstföretagen som erbjuder utlandsbetalningar.