Kommitté för den skandinaviska valutamarknaden

Den skandinaviska FX-kommittén är ett forum för de skandinaviska centralbankerna och privata aktörer att träffas regelbundet och diskutera frågor relaterade till valutamarknadens funktionssätt.

Riksbanken deltar i den globala FX-kommittén som ansvarar för att förvalta den globala uppförandekoden för valutamarknaden. Inom ramen för denna har en skandinavisk FX-kommitté skapats. Kommittén behandlar frågor rörande uppförandekoden och diskutera den skandinaviska valutamarknadens funktionssätt.

Medlemmar i kommittén är representanter från Sveriges riksbank, Norges Bank, Danmarks Nationalbank och privata aktörer som har en viktig roll för den skandinaviska valutamarknaden. Kommittén träffas två gånger per år.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-10-09