Ny global uppförandekod för valutamarknaden

Nyhet Centralbanker och privata aktörer världen över har i samarbete tagit fram en global uppförandekod för valutamarknaden, FX Global Code of Conduct. Riksbanken är en av många aktörer på valutamarknaden som beslutat sig för att följa kodens principer.

Koden är uppbyggd kring sex principer rörande etik, styrning, informationsdelning, exekvering, riskhantering och regelefterlevnad samt avveckling. Marknadsaktörer kan frivilligt åta sig att följa koden för att visa på gott uppförande.

"Att skriva på koden är ett bra sätt att visa att man efterlever goda principer, har ordning i sin verksamhet och agerar rättvist gentemot andra aktörer på valutamarknaden" säger Stefan Ingves.

För att visa sin avsikt att följa koden kommer Riksbanken senast den sista november 2017 att skriva på det Statement of Commitment som hör till koden. Riksbanken uppmanar också samtliga aktörer på den svenska valutamarknaden att följa kodens principer och förväntar sig därmed att de motparter Riksbanken gör valutaaffärer med ska skriva under samma Statement of Commitment inom 12 månader från kodens lansering.

Riksbanken avser också att delta i den globala FX-kommittén som ansvarar för att förvalta koden. Kommittén utgör ett globalt forum för att diskutera valutamarknadens funktionssätt, vilket även inbegriper de skandinaviska valutorna.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29